DERATYZACJA

DERATYZACJA – to najprościej mówiąc tępienie gryzoni takich jak myszy i szczury .

Szczury i myszy stanowią ważny wektor przenoszenia się chorób . Szczury mogą przemieszczać się nawet 4km i przenosić wiele groźnych chorób zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi  . Gryzonie przenoszą bakterie E coli , Salmonella , brucelle , pasterelle , leptospiry , listerie , wąglika , wirus Aujeszkyego , grypy , wścieklizny a także pasożyty .

Myszy i szczury oprócz przenoszenia chorób uszkadzają także budynki i wyposażenie co może stanowić poważny problem i duże straty materialne , dlatego należy przeprowadzać regularną Deratyzację – odszczurzanie .